Truong mau giao dan lap Lieu Giai |Truong Mam Non | Truong Mau Giao | mau giao Quan Ba Dinh | Lieu GiaiMỤC TIÊU GIÁO DỤC:
* Vì sự phát triển toàn diện của trẻ:

  - Tri thức

  - Thể chất

  - Kỹ năng sống

  * Giáo dục hoà nhập với giáo dục đương đại:

   -Năng động, tự tin

   -Ý thức tự học, tự phục vụ

   - Độc lập, sáng tạo, tư duy

   - Biết yêu thương và chia sẻ

   - Thích nghi, hoà nhập với môi trường sống quanh em

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC:

  * Dựa vào các thành tựu về tâm lí học của:

  - Học thuyết xã hội- văn hóa của L.X. Vygotsky

  - Học thuyết nhận thức luận phát triển trong tâm lí học J.Piaget

  - Lí thuyết hoạt động đối tượng trong tâm lí học giáo dục của

     P.Ia. Ganperin, Đ. B. Elconin, V. V. Đavyđov, Hồ Ngọc Đại…

  * Nhà trường xác định triết lý giáo dục của mình:

   - Giáo dục Lấy học sinh làm trung tâm, giáo dục dựa vào tương tác và trải nghiệm của học sinh

   - Hoạt động giáo dục chủ đạo là hoạt động học và hoạt động trải nghiệm

   - Phương châm hành động: Trẻ được nói, trẻ được làm, trẻ được trải nghiệm. 

tìm kiếm mau giao lieu giai mau giao lieu giai mau giao lieu giai
TRƯỜNG MẪU GIÁO DÂN LẬP LIỄU GIAI - Thành lập theo quyết định số 32 – Q ĐUB, Ngày 17/01/2001 của UBND Quận Ba Đình
Địa chỉ: Nhà A - Số 6 Đội Nhân - Ba Đình - Hà Nội      Điện thoại: (04) 6659 2928 - Email: nhatruong@maugiaolieugiai.vn
Bản quyền © 2017 Mẫu giáo Liễu Giai . Phát triển bởi VTK